top of page

Com em puc fer usuari de la Biblioteca

OBTENCIÓ DEL CARNET D'USUARI

El Carnet de Préstec, també dit Carnet d'Usuari, és imprescindible per a poder usar el servei de préstec a domicili.

 

  • Qui es pot treure el carnet de préstec?

Tothom, des d'infants fins a adults. Els menors de 14 anys, però, han de ser autoritzats pel pare, per la mare o pel tutor legal.

 

  • Quin preu té?

Cap, és gratuït.

 

  • Quina documentació necessit, per obtenir-lo?

El DNI o el passaport.

 

  • On puc fer-me el carnet?

A la Biblioteca Municipal.

 

  • Quin procediment he de seguir?

Omplir l'imprès de sol·licitud que trobaràs a la biblioteca o que us podeu descarregar a l'enllaç que trobareu al final d'aquesta pàgina. 

 

  • A què em dóna dret, el Carnet d'Usuari?

- A treure en préstec llibres, revistes, CDs d'àudio i DVDs de la biblioteca. ||Consultar la normativa de préstec||

- A utilitzar el servei de Préstec Interbibibliotecari: Treure llibres d'altres biblioteques de la ||Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca|| i de la ||Xarxa de Biblioteques de Palma||.

- A usar els ordinadors fixes per accedir a Internet o a les aplicacions d'ofimàtica.

- A utilitzar el servei de Wi-Fi.

- A poder sol·licitar desiderates: Fer propostes d'adquisició d'exemplars per al fons de la biblioteca.

 

  • I quins deures tenc?

S'ha de comunicar a la biblioteca qualsevol canvi de domicili o pèrdua del carnet.

 

  • Quina durada té?

10 anys

DOCUMENTS RELACIONATS

Descarregau-vos el PDF:
IMPRÈS DE SOL·LICITUD
DEL CARNET DE PRÉSTEC

Document interactiu

SERVEIS PROFESSIONALS
Eines de catalogació
Inf. préstec interbibliotecari
bottom of page