top of page

Préstec personal

  • En què consisteix el Préstec Personal?

És el préstec de materials per a poder consultar-los, llegir-los o visionar-los al vostre domicili. 

 

  • Quin preu té?

        Cap, és gratuït.

 

  • Quina documentació necessit, per obtenir-lo?

S'ha de disposar del carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca.

 

  • Quin tipus de material es pot treure en préstec?

Llibres, audiovisuals (vídeos i discs d'àudio) i revistes que no siguin del mes en curs. Es presten tots els documents excepte les obres de referència (enciclopèdies, diccionaris), els exemplars amb alt valor bibliogràfic i els de difícil reposició.

 

  • Quines són les condicions i durada del Préstec Personal?

Llibres: màxim 5 exemplars durant 21 dies.

Audiovisuals: màxim 3 exemplars durant 7 dies.
Revistes: màxim 3 exemplars durant 7 dies.


Aquests terminis es poden prorrogar una sola vegada pel mateix període de préstec, sempre i quan un altre usuari no hagi reservat les obres en préstec i la petició de renovació es faci dins el termini de préstec establert.

 

La renovació es pot fer personalment a la biblioteca, per telèfon i per correu electrònic.

SERVEIS PROFESSIONALS
Eines de catalogació
Inf. préstec interbibliotecari
bottom of page